Izglītības un kultūras centrs
"SOVINS"
Par mani

Ļevs Sovins, profesionāls angļu valodas pasniedzējs, ir beidzis pedagoģiskā institūta angļu valodas un vēstures fakultāti, mācījies aspirantūrā, ir mūzikas skolas absolvents.

No 1994. – 1999. gadam strādājis par angļu valodas skolotāju Puškina licejā. Pēc tam angļu valodu pasniedzis valodu centros. Pašlaik strādā par directoru un angļu valodas skolotaji Izglītības un kultūras centra "SOVINS", Nr. 3360800608.

Nodarbībās tiek izmantotas mūsdienīgas pasniegšanas metodes, jaunākie mācību līdzekļi. Tiek pielietotas videofilmas, daiļliteratūra, materiāli no avīzēm, internets, televīzijas un radio BBC pārraides, mūzika, dziesmas, kā arī daudz kas cits. Pasniedzējs izrāda lielu interesi par mūsdienu politisko un ekonomisko informāciju, un pielieto to mācību stundās.

Sevišķi liela uzmanība tiek pievērsta sarunvalodai. Skolotājam ir ļoti laba izruna un intonācija, kuru tas māca arī saviem skolniekiem. Mācībām ir komplekss raksturs, kas sevī ietver sarunvalodas attīstīšanu, gramatikas un leksikas apgūšanu, klausīšanos, rakstību un lasīšanu.

Ļevs Sovins pielieto attīstošu apmācības metodiku. Liela uzmanība tiek veltīta spējai ieinteresēt. Pasniedzējs atšķiras ar lielu pamatotību savam darbam un to pašu pieprasa arī no saviem skolniekiem. Viņam ir svarīga radoša pieeja un nepārtraukta jaunu iespēju meklēšana.

Viņa skolnieki veiksmīgi nokārto 9 – 12 klašu eksāmenus vidusskolā un starptautiskos eksāmenus angļu valodā, kas ļauj viņiem mācīties ASV, Anglijas un citu valstu universitātēs.


Atsauksmes

Intervija ar Jūliju Koršunovu, Farleigh Dickinson University studenti Ņujorkā 

Jūlija, tu iestājies universitātē starptautiskā biznesa menedžmenta programm

Jā, universitāte atrodas 10 km attālumā no Ņujorkas. Studiju maksa ir $ 28000 gadā, bet es mācos bez maksas un vēl saņemu stipendiju par labiem rezultātiem starptautiskajos angļu valodas eksāmenos SAT un TOEFL, teicamām sekmēm skolā un sasniegumiem tenisā. Angļu valodu pie sava pasniedzēja mācījos 9 gadus.